CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 21.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 1587631 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1075210 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 1858506 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 7597997 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 12654045 Spolu: 24773389 Spolu: 24773389
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 21.10.2020 04:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 517219,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 297767,9 Nedaňové príjmy (S144042005): -40386,8 Granty a transfery (S144042005): 3186382,0 Daňové príjmy (S144042005): -164755,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1070411,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 777442,1 Nedaňové príjmy (S144042004): 1898892,8 Granty a transfery (S144042004): 4411615,0 Daňové príjmy (S144042004): 12818800,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 1587631 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1075210 Nedaňové príjmy (S144042003): 1858506 Granty a transfery (S144042003): 7597997 Daňové príjmy (S144042003): 12654045 Spolu: 24773389 Spolu: 24773389 Spolu: 20977162,0 Spolu: 20977162,0 Spolu: 3796227,0 Spolu: 3796227,0
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.